MOSSKOVGAARD

Projekt: Udvidelse af administrationslokaler for Buderupholm Statsskovdistrikt

Adresse: Møldrupvej 26, 9520 Skørping

Ydelsesperiode: 2005 - 2007

Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen

Bruttoareal: 330 m²

Anlægssum: 10,9 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Da Buderupholm Statsskovdistrikt i forbindelse med kommunalreformen overtog en række opgaver fra det tidligere Nordjyllands Amt, fik man behov for at udvide administrationen.

Statsskovditriktet har idag til huse på den historiske Mosskovgaard, der er beliggende i Rold Skov, og en udvidelse af bygningen krævede således stor respekt for såvel de fredede bygninger som det omgivende skovlandskab. Endvidere havde bygherren et stærkt ønske om, at den nye administrationsbygning skulle præsentere træ som byggemateriale i så stort omfang som muligt.

Resultatet er blevet et hus opført i massive træelementer, der er synlige i interiøret. Facaderne er beklædt med rafter og taget tækket med strå, som det er karakteristisk for gårdens øvrige bygninger.