NORDBO – STORMGADE

Projekt: 100 ungdomsboliger / 31 familieboliger

Adresse: Stormgade, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 07.12.2012-01.04.2015

Bygherre: Boligselskabet Nordbo

Bruttoareal: 7800 m2

Anlægssum: 98,5 mio. excl. p-kælder

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Totalrådgiver frem til udbud i totalentreprise | Arkitektrådgivning til og med disp.forslag, projekteringsledelse

Den nye bebyggelse indgår i den eksisterende karré-bebyggelse på Stormgade og Østerbro og opføres som en sluttet randbebyggelse langs Nyhavnsgade. Vi skaber derved tydeligt markeret byfront mod Nyhavnsgade, og samtidig en markant forskønnelse af en af Aalborgs vigtigste indfaldsveje.

Det er intentionen skabe en varieret og oplevelsesrig bebyggelse, hvor facadeudtrykket differentieres lodret og vandret. Hermed varieres facaden og bebyggelsen opdeles i mindre sektioner, hvilket modvirker at bebyggelsen fremstår som en stor samlet boligblok.

Huset tager afsæt i situationen; mellem by og havn, og lader sig inspirere af begge dele – og vi skaber et levende og taktilt hus – på afstand og på nært hold.

I designet af bebyggelsen er der taget højde for at skabe udsigt for så mange beboere som muligt. Fra de øverste etager vil der være udsigt til Limfjorden, Egholm og Hammer Bakker. Fra de nederste etager vil nærheden til havnen og de grønne udearealer være attraktive.

Boligerne orienteres med adgangsarealerne mod sydsiden med ankomst fra plinten og den aktivitet, der foregår på etagerne, bringer muligt liv ind i bebyggelsen

Adgangen fra p-kælderen giver direkte adgang via trappe og elevatortårne til boligerne ovenpå. Boligerne vil fremtræde gennemlyste og der skabes mulighed for kig fra indgangspartiet gennem boligen mod udsigten. Størrelsen på ungdomsboligerne er 50 m² og familieboligerne varierer fra 2 rums boliger (75-84 m²) til 3 rums boliger (93-105 m²)