NY VAGTCENTRAL – AALBORG SYGEHUS SYD

Projekt: Vagtcentral, Aalborg Sygehus Syd

Adresse: Søndre Skovvej, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: Indviet efterår 2009

Bygherre: Region Nordjylland, Anlæg og Bygning

Bruttoareal: 400 m²

Anlægssum: 12 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Ved amternes sammenlægning til Region Nordjylland bliver vagtcentralen for hele Region Nordjylland samlet ved Aalborg Sygehus Syd.

Den nye bygning er gravet ind i en skrænt med en højde på to etager mod den eksisterende bygning og ca. en etage mod Mølleparkvej.

Bygningen er udført som pavillonbyggeri med bærende trækonstruktion beklædt med metal sinusplader og aluminiumsfacade.