OPP MAGASINBYGNING

Projekt: Ny Magasinbygning, hal/kontor/værksted

Adresse: Vang Mark, 9380 Vestbjerg

Ydelsesperiode: Ibrugtaget november 2011

Bygherre: Aalborg Kommune, Lahti A/S

Bruttoareal: 3800 m²

Anlægssum: 30 mio.

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, brugerproces

NORD har i samarbejde med Lahti A/S, TL-Byg og Moe & Brødsgaard vundet OPP-konkurrencen om en magasinbygning for Aalborg Kommune.

Bygningen rummer arkivalier for Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten og består af en administrationsdel med kontorer, værksteder, registrering og klargøring og en magasindel (basismagasiner og specialmagasiner) til oplagring og magasinering.

Programmets ønsker om anonymitet og områdets charmerende selvbyggede blanding af industriområde og landbrugsbygninger, har ført til et koncept hvor det skjulte har større værdi end det synlige og hvor det sammensatte giver mere mening end det enkle.

Magasinbygningen er derfor en simpel rumlig organisering – en kloning af en lade og en industrihal – af stålplader og betonelementer der skærmer, beskytter og huser museernes arkivalier. Huset er på én og samme tid arkiv, værksted og kontor og føjer sig naturligt til konteksten mellem erhvervsbyggerier og landbrugets kulturlandskab.