PANDORAVEJ – GUG

Projekt: Nybyggeri - 48 boliger + fælleslokale

Adresse: Pandoravej, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2002 - 2005

Bygherre: Boligforeningen Vanggården

Bruttoareal: Ca. 3892 m² bolig | 560 m² kælder

Anlægssum: Ca. 66 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Grunden er beliggende under vejniveau og skråner mod nordøst med et fald på ca. 6 m.

Forslaget anviser begrønnede p-zoner mod Apollonvej og Byplanvej. Bebyggelsen etableres med størst mulig afstand til veje, og bebyggelsen friholdes for parkering.

Omkring et gennemgående boligstræde, afbrudt af gårdrum, ramper og torve, placeres boligerne i otte længehuse. Længehusene placeres parvis på plateauer, der forbindes af ramper. Primær biltrafik foregår udenfor stræder og torv.

Strædet møbleres med trapper, skure, terrasser, bede og træer. I tilknytning til det centrale torv etableres fællessal.

Fra strædet er der adgang til boliger; enten fra terræn eller via udvendige trapper. Alle boliger placeres, så primære opholdsrum orienteres mod enten syd eller vest og med værelser mod nord eller øst. Boligerne kendetegnes ved store sammenhængende stuer, i åben forbindelse med køkkener. Til hver bolig hører rummelig altan eller terrasse.