PLUSBOLIG AFD. 47 – HELHEDSPLAN

Projekt: Udarbejdelse af Helhedsplan for renovering af afd. 47, 290 boliger bliver til 262.

Adresse: Carl Rothes Vej, Peter Bruuns Vej, C.P. Holbølls Plads, Aalborg

Ydelsesperiode: Under behandling i Landsbyggefonden

Bygherre: Plusbolig

Bruttoareal: 26.400 m²

Anlægssum: 359 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning

Bebyggelsen er opført i 1964 i 11 lave blokke i to etager samt et højhus i 4 etager. Sidstnævnte omfatter 48 stk. 1-rums boliger. De lave blokke er hver delt i to sektioner – én med 6 rækkehuse i to plan med egen indgang fra terræn og én med 16 stk. ét plans boliger i to etager med adgang via trappe og altangange. Bygningerne er stramt organiseret øst-vest med højhuset ved C.P. Holbølls Plads og de lave blokke mod syd omkransende en stor central plæne.

Afdelingen fremstår generelt i god stand og er attraktiv at bo i, dog trænger afdelingen til renovering.  Visionen er at gøre afdelingen konkurrencedygtig i forhold til områdets øvrige boligtilbud, ved at tilføje tilgængelige boliger og større differentiering af boligerne. Visionen er ligeledes at skabe attraktive udfordrende udearealer, der dels forbedrer og styrker sammenholdet og samtidig sikrer trygheden for den enkelte beboer. Der er derfor et ønske at ombygge en del af boligerne til tilgængelige og handicapvenlige boliger. Desuden sammenlægges en del af boligerne for at opnå et differentieret boligudbud og dermed fremtidssikre afdelingen. En del af af de små boliger vil blive bibeholdt som ”billige boliger”. Der nedlægges i alt 28 boliger. Højhusets gavl mod vest åbnes op og der påsættes karnapper. Dette er sammen med den øvrige renovering, af bl.a. facaderne, med til at give afdelingen et mere moderne udtryk.