RÆKKEHUSE I HARRIDSLEV

Projekt: Helhedsplan for nyt tæt-lav-byggeri.

Adresse: Harridselvvej, 8930 Randers

Ydelsesperiode: 2022 – 2023

Bygherre: Lejerbo

Bruttoareal: Ca. 3000 m²

Anlægssum:

Enterpriseform: Totalentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, lokalplanarbejde, skitseprojekt, byggeprogram.

Visionen for området er en udlægning af rækkehuse omkring en grøn kile som danner et levende område. Boligernes udtryk afspejler stedets placering imellem to områder af hhv. tæt-lav-bebyggelse og parcelhuse. Derfor er rækkehusene ikke planlagt i lige, monotone facader, men brudt op og med et mix af 1-plans og 1½-plans boliger.

 

BOLIGERNE

Projektets arkitektur er funderet i den gode byggeskik og solide materialevalg. Udtrykket er holdt simpelt men moderne for at sikre et tidløst design. Boligerne er samlet i mindre grupper med op til 5 enheder spredt over hele matriklen, frem for lange snorlige stokke. Dette hjælper med at finde vej og skaber et mere stimulerende miljø imellem bygningerne.

Et overordnet ensartet formsprog, giver en rød tråd som forbinder boligerne, men giver plads til variationer som hjælper boligerne med at opnå karakterer. En lys og en mørk tegl markerer nogle af blokkene og differentierer dem. Forskydningerne i boligerne bringer bevægelse og modvirker monotoni i blokkenes udtryk. Karnapperne som bryder facaden, er arkitektoniske fokuspunkter som indikerer taktheden i facaden.

 

UDEAREALER

Mellem husene skabes en grøn kile som løber på tværs af projektgrunden. Det grønne område inviterer beboerne til at trække udenfor, så der er liv og aktivitet i området.

Her får beboerne naturen helt tæt på. De grønne områder består nemlig af en blanding af steder som får lov til at stå med vilde frøblandinger, træer, buske, græsser og jævne græsplæner. Disse ”vilde” områder giver gode forhold for insekter og mindre dyr som harer eller fugle, som er med til at give mere liv til stedet. Disse tiltag øger biodiversiteten, optager mere CO2, og sparer samtidig på udgifter og ressourcer forbundet med vedligehold af disse områder.