RÆKKEHUSE I SPENTRUP

Projekt: Skitseprojekt til lokalplan-forslag i Spentrup.

Adresse: Haldvej, 8981 Spentrup

Ydelsesperiode: 2021 - Igangværende

Bygherre: Lejerbo

Bruttoareal: Ca. 3300 m²

Anlægssum: -

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, lokalplanarbejde, skitseprojekt.

Bebyggelsen udlægges som tæt-lav i mindre klynger, der er med til at etablere små fællesskaber i det samlede store fællesskab. Ligeledes er boligklyngerne organiseret omkring mindre blinde boligveje, som hæfter sig på den større gennemgående bygade.

Bebyggelsen er disponeret over 36 boliger med et samlet areal på ca. 3.000 m2 og består af tre boligtyper. De tre typer af boliger bibringer projektet et varieret boligudbud, der harmonerer med ønsket om en bred målgruppe.

Boligerne har en unik placering, beliggende i grønne omgivelser, med nærhed til både aktive fritidstilbud og rekreative arealer. De henvender sig herved til en bred målgruppe, der alle har det aktive liv, i såvel foreninger som i det lokale miljø, som fællesnævner.

På ankomstsiden har alle boliger en privat parkeringsplads samt et lille skur til opbevaring, som hjælper til at bryde facaderne op og skabe mere private rum foran boligerne.
Boligklyngerne er placeret omkring et gennemgående grønt areal, der forbinder det åbne land med de grønne og rekreative muligheder på den anden side af bebyggelsen. Det er ambitionen at en bestemt andel af det fælles friareal vedligeholdes jævnligt, så der er mulighed for ophold og forskellige aktiviteter. Det resterende grønne areal holdes ”vildt med vilje” og har derfor et meget lavt behov for vedligehold.