RENOVERING AF AMAGERGADE

Projekt: Byomdannelse/renovering

Adresse: Amagergade 1-25, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: Færdig 2010

Bygherre: Boligforeningen Vanggården

Bruttoareal: 9.336 m²

Anlægssum: 111 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Procesrådgivning, helhedsplanlægning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Bebyggelsen består af 130 boliger, er i 5 etager og er belig­gende i Ø-gadekvarteret, Aalborg. Boligerne er små (46 – 81 m²) med en rumlighed præget af små ankomstzoner og mørke, lukkede gangforløb. Badeværelser er små og utidssvarende.

Opgaven er løst med to fokuspunkter; ”Ø-gadeeffekten” og ”Nænsomhed”. Overordnet tilfører projektet Ø-gadekvarteret moderne familieboliger, og forventes at blive katalysator for bydelens omdannelse.

”Nænsomhed” handler om respekt for økonomi, for det histo­riske og for husets og stedets kvaliteter. De foreslåede indgreb er derfor tilstræbt få og enkle, med respekt for det eksiste­rende, så husets historie blotlægges for eftertiden. Sammenstø­dene, arrene fortæller historien, og gør hver enkelt bolig unik og attraktiv. Slutresultatet er en mere sammensat renovering, hvor funktionelle og rumlige sammenhænge er vigtigere end bygningsdele rettet op til lod og vage.

Boligerne lægges sammen og gøres større (68 – 110 m²), gang­forløb nedlægges, bad og køkken ombrydes, der lydisoleres og der installeres elevatorer.

Forslaget er udvalgt af Landsbyggefonden som demonstrations­projekt.