RENOVERING AF STORE TINGBAKKE

Projekt: Beboerinddragelse, helhedsplan og renoveringsprojekt omfattende 217 boliger.

Adresse: Store Tingbakke, 9310 Vodskov

Ydelsesperiode: 2013 - 11.05.2018

Bygherre: Vivabolig

Bruttoareal: 18.690 m²

Anlægssum: 188 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning. Procesrådgivning, helhedsplanlægning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Store Tingbakke er opført som tæt-lav bebyggelse i 1982-85, beliggende naturskønt nær Hammer Bakker, oprindeligt som tre selvstændige afdelinger.

Bebyggelsen har igennem et stykke tid lidt under en række tekniske svigt; udhæng, facader, vinduer, badeværelser og installationer trænger således til hel eller delvis opdatering.

Vi har afholdt en række workshops, og – i tæt samarbejde med kommune, boligorgansation og beboerrådgivere – arbejdet intenst på at skabe en forståelse blandt beboerne om nødvendigheden af at gennemføre helhedsplanlægningen.  Arbejdet har medført engagerede diskussioner om sammenlægning af afdelingerne, renoveringskonceptet, men med en grundlæggende enighed om, at målet er fremtidssikring af bebyggelsen.

I den fysiske del har den primære indsats koncentreret sig om at rette op på byggeskader, nedlægge ungdomsboliger og tilvejebringe et stort antal tilgængelige og handicapvenlige boliger.

Det betyder at det fremtidige boligudbud vil fremstå moderne og med et stort antal attraktive tilgængelige boliger, for denne type bebyggelse.

Derudover er der, med afsæt i bæredygtigheds- og tryghedsskabende aspekter, arbejdet med at skabe bedre uderum, mødesteder og friarealer for yderligere at sikre sammenknytningen af afdelingerne.