VIVABOLIG AFD. 20 – RYESGADE 50

Projekt: 20 boliger for sindslidende m. tilhørende service- og boligfællesareal, samt 12 ungdomsboliger

Adresse: Ryesgade 50, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: Opført

Bygherre: Boligselskabet Limfjorden Aalborg Kommune, Ældre- & Handicap

Bruttoareal: ca. 2390 m² | ca. 550 m² kælder

Anlægssum: 44 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Grunden er beliggende i Ryesgade i det centrale Aalborg i kort afstand fra bla. lystbådehavnen, svømmehallen ”Haraldslund”, indkøbsmuligheder og Aalborg centrum.

 

Området er præget af karrébebyggelse, og grunden er nabo til de bevaringsværdige bygninger, som i dag indeholder Aalborg Musikkonservatorium. Området har en grøn karakter, delvis pga. store gamle træer på selve Ryesgade, delvis på grund af Musikkonservatoriets åbne bebyggelsesstruktur.

 

Bygningen er udformet som et L i 3 etager. Bebyggelsen opføres med 20 boliger for sindslidende fordelt i boenheder på 2 etager.

 

Ved ankomst til byggeriet placeres trappe og elevator, fælles boligarealer og servicearealer. Servicearealer og boligfællesarealer udføres tæt sammenhængende, med det åbne køkken-/spiserum i koblingspunktet. Boligfællesarealer er udført med mulighed for opdeling i mindre enheder; opholdsstue, spisestue og køkken. Servicearealernes tætte tilknytning hertil medfører, at kontakten mellem beboere og personale falder naturligt.

 

Bygningens tagetage er tilbagetrukket fra facaden; her opføres 12 ungdomsboliger med fælles tagterrasse.

Læs Byggeskadefondens opslag her