SKALLERUPVEJ – RENOVERING

Projekt: Helhedsplan, renovering og ombygning af 216 familie- og tilgængelige boliger. Støtte fra Landsbyggefonden.

Adresse: Afd. 158-0, Skallerupvej, Aalborg Ø

Ydelsesperiode: 7. november 2013 - 6. oktober 2020 - Byggefase igangsat

Bygherre: Lejerbo afd. 158-0

Bruttoareal: 19.204 m²

Anlægssum: ca. 249 mio.

Enterpriseform: Fagentreprise

Rolle og ydelser: Underrådgiver | Arkitektrådgivning, procesledelse, helhedsplanlægning, projektering, fagtilsyn.

MÅL OG HOVEDIDÉ
Det overordnede mål for bebyggelsen på Skallerupvej er at løfte det fra dets nuværende lidt afsides og nedslidte status til et integreret, varieret og levende boligområde.

Vores hovedidé er at trække bebyggelsen ud af dens nuværende isolerede status, og nuancere og levendegøre området.

Vi arbejder med en række virkemidler:
KOBLING – vi fokuserer på at skabe tættere tilknytning og kontakt til den øvrige del af byen. Vi foreslår at der etableres en ny indre
gadeforbindelse, der sikrer at man kan bevæge sig igennem området, primært med cykelstier og busforbindelser.

VARIATION – vi fokuserer på at skabe en visuel mangfoldighed og et varieret boligudbud, der skal sikre en området en ny start og en
varieret beboersammensætning.

LAG PÅ LAG – I dag virker bygningerne detaljeløse og opfattes næsten endimensionelle med lange facader og ensartet rytme af vinduer og døre. Vi fokuserer på at give bebyggelsen et nyt arkitektonisk udtryk, ved at tilføre boligindretningen, facaderne, udearealerne og landskabet flere lag. Vi arbejder her med karnapper, udvendige trapper, kviste, drivhuse, carporte, bakkelandskaber, beplantning mv.