SØDISBAKKE – SKOVBO OG BAKKEBO

Projekt: 16 + 24 plejeboliger samt servicearealer

Adresse: Sødisbakke, 9550 Mariager

Ydelsesperiode: 2011 - 01.10.2014

Bygherre: Region Nordjylland

Bruttoareal: 1633 m² + 2100 m²

Anlægssum: 24,4 mio. + 36,6 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Totalrådgiver. Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn

Beboerne er kendetegnet ved psykiatrisk diagnose med varige og betydelige psykiske funktionsnedsættelser, og er dømt til en socialfaglig foranstaltning.

SKOVBO og BAKKEBO er disponeret efter meget forskellige landskabelge situationer, som – sammen med grundige studier af beboergruppen – på hver sin måde har givet form, placering og plandisponering.

SKOVBO er placeret i en lysning i skoven, der dels imødekommer brugernes behov for tryghed og overskuelighed, dels ønsket om at bibringe den besøgende oplevelsen af at bevæge sig gennem skoven; man kører ind i skoven, parkerer sin bil i udkanten og går gennem skoven til hovedindgangen.

Husets form – et Y – følger det omkringliggende terræn og afgrænser tre veldefinerede boenheder. Indgang og servicearealer er placeret centralt for at give hurtig adgang til boenheder og minimere gennemgangsarealer.

BAKKEBO er disponeret som et sluttet kvadrat, hvor boligerne er disponeret omkring et trygt, beskyttet gårdrum. Det består af 2 boenheder, som har hver deres hovedindgang. Mellem de to boenheder placeres servicefunktioner og fælles aktivitetsrum og skaber en indvendig kobling i bygningen. Boligfællesarealer og fælles aktivitetsrum orienteres mod gårdhaven, og boligerne placeres på ydersiden. Boligernes placering imødekommer behovet for privatliv med udsigt og privat terrasse til hver bolig, mens fællesboligarealer kobles med gårdhavens sociale opholdsmuligheder.

Begge bebyggelser er certificeret til DGNB SØLV.