SOLGÅRDEN – TAGUDSKIFTNING

Projekt: Tagudskiftning

Adresse: Luneborgvej 16 A-G, 9382 Tylstrup

Ydelsesperiode: 10.01.2017 - 17.08.2018

Bygherre: Lejerbo

Bruttoareal: -

Anlægssum: 1.2 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver. Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn.

Bygningen er i 3 etager, samt kælder og er opført i 1955, med til-/ ombygning i 1998.

Eksisterende bølgeeternittagplader demonteret og erstattet med nyt tappaptag med listetækning.
Der er monteret nye ovenlys, eksist. rytterlys er bibeholdt.
Efterisolering af tagrum/loft og skunk.

Nye vindskeder, nedløb og tagrender m.v.
Mørtelfuger er udfræset og omfuget på elevatorhus.
Skadede facadesten udskåret og nye indmuret.