SYGEHUS HIMMERLAND, FARSØ

Projekt: Etablering af indsovningsstuer m.m.

Adresse: Højgårdsvej 11, Farsø

Ydelsesperiode: 2011

Bygherre: Region Nordjylland, Anlæg og Bygning

Bruttoareal: 1100 m² inkl. kælder

Anlægssum: Ca. 10 mio. ekskl. inventar

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

På Klinik Farsø udføres der knæ-, hofte- og skulderoperationer. Der har de seneste år været en stigning i aktiviteterne i den ortopædkirurgiske
funktion på klinikken, og der er behov for at etablere flere indsovningsrum.

Projektet omhandler ombygning og rokade af OP-afdelingen samt om- og tilbygning af medicinsk ambulatorium og dagafsnit.

I OP-afdelingen etableres tre nye indsovningsrum i tæt tilknytning til operationsstuerne. Derudover flyttes nogle funktioner fra operationsgangen, bl.a. endoskopiservice og personalefaciliteter.

De medicinske funktioner er i dag placeret forskellige steder på sygehuset. Konsulationerne samles i sygehusets vestlige fløj. Fløjen udvides
endvidere med en tilbygning til bl.a. endoskopiservice og skyllerum.

Afdelingerne fungerer indenfor de givne rammer samtidigt med at til- /ombygningerne finder sted.