TÅRS SKOLE – MEDIATEK OG KØKKEN

Projekt: Nybygning af mediatek og produktionskøkken | Ombygning af eksisterende bibliotek, pædagogisk værksted, lærerarbejdspladser og tilstødende gangområder.

Adresse: Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs

Ydelsesperiode: Indviet 2012

Bygherre: Hjørring Kommune

Bruttoareal: 690 m²

Anlægssum: 7,8 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Totalrådgivning, arkitektrådgivning (detailprojektering, fagtilsyn) og byggeledelse

Skolen er oprindeligt en klassisk åben fynplansskole med hovedbygning hvorpå klasse- og fagfløje kobler sig på som frit­liggende arme. Fløjene har direkte udgang fra klasselokaler i én side og brede gange til den anden. De danner delvist lukkede gårdrum mellem sig. Der er således, i den eksisterende struk­tur, stor åbenhed og gode bevægelseslinier som etableringen af mediateket udbygger.

Projektet tager udgangspunkt i et ønske om et stort samlende rum – et mediatek – i forbindelse med ombygning og udvidelse af eksisterende bibliotek. Derudover har skolen behov for et nyt moderne produktionskøkken pga. stigende produktion af mad også ud af huset.

Med mediateket centralt skabes en åbning af den eksisterende struktur. Skolen får et stort rum med mange anvendelsesmu­ligheder og mulighed for at skabe mange ’rum i rummet’. Det giver plads til arbejdsnicher til sekundære arbejdsområder på overgangen mellem gange og mediatek og danner ramme om forskellige aktiviteter – et åbent og fleksibelt rum der summer af liv og læring.

Køkkenet fungerer som moderne produktionskøkken med salg til eksisterende kantineområde.