TRAFIKCENTER SÆBY SYD

Projekt: Centerbygning og områdeplan

Adresse: Trafikcenter Sæby Syd 6-7, Sæby

Ydelsesperiode: Opført 1999, Præmieret 2001, Facaderenoveret 2006

Bygherre: I. M. Stiholt A/S

Bruttoareal: 2100 m²

Anlægssum: 17,2 mio.

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: -

Sæby Trafikcenter Syd er resultatet af en 1. Præmie i en arkitektkonkurrence udskrevet af Sæby Kommune i 1995.

Projektet omfattede dels planlægning af hele området, der i dag huser flere erhvervsvirksomheder, og dels en centerbygning indholdene butik, vejdirektoratets informationscenter nord, cafeteria, udstilling og hotel.

Selve centerbygningen er placeret på en fremtrædende skråning over motorvejen, der på denne strækning forløber gennem en markant ådal. Endvidere optager centerbygningen en retningsforskel mellem grunden og motorvejsforløbet.

Selve bygningen er opbygget af to stænger, der indeholder alle servicefunktioner, mens hovedfunktionerne findes i en oval glasbygning der forbinder de to stænger. Det at ovalen gennemskæres af de to service stænger gør, at der opstår naturlige steder hvor hovedfunktioner så som cafeteria, udstillingsområde og butik kan aflejre sig, uden at de isoleres hver for sig.

Sæby Trafikcenter Syd blev præmieret for godt og smukt byggeri af Sæby Kommune i 2001.