UDVIDELSE AF LINDHOLM HØJE MUSEET

Projekt: Tilbygning til museum

Adresse: Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Ydelsesperiode: 2004 - 2008

Bygherre: Aalborg Historiske Museum

Bruttoareal: 1000 m²

Anlægssum: ca. 17 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser:

Lindholm Høje Museet er et arkæologisk museum knyttet til jernalder og vikingetidsgravpladsen Lindholm Høje nord for Aalborg. Den eksisterende museumsbygning blev udført af tegnestuen i 1989.

I 2004 besluttede Aalborg Historiske museum, at udvide Lind¬holm Høje museet med ca. 1000 m2 idet man ønskede at samle Museets udstillinger om oldtiden på Lindholm Høje. Tilbygnin¬gen omfatter dels et nyt udstillingsrum på 565 m2, og dels et nyt auditorium med plads til 80 tilhørere.

Udvidelsen af udstillingsarealet er placeret i en delvist nedgra¬vet bastion således at den følsomme udsigt over Limfjordsland¬skabet fra højområdet ikke forstyrres.

Auditoriet er placeret således, at der er direkte adgang til det både fra publikumsarealet i forbindelse med museets foyer, og fra udstillingsområdet.

Endvidere er der etableret et formidlingsrum, hvor det i for¬bindelse med museets skoletjeneste, er muligt at udføre f.eks. smedearbejde som det foregik i jernalderen- og vikingetiden.