UNGDOMSBOLIGER – GØTEBORG ALLÉ, ÅRHUS

Projekt: Ombygning af laboratoriebygning til ungdomsboliger

Adresse: Gøteborg Allé, 8000 Århus

Ydelsesperiode: 2004 - 2008

Bygherre: Kollegiekontoret

Bruttoareal: 4.560 m²

Anlægssum: 83 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Underrådgiver. Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, fagtilsyn.

Projektet er resultatet af en længere proces med udgangspunkt i ombygning af en eksisterende laboratoriebygning.

Grunden har en meget synlig placering, med facade mod Hasle Ringvej. Bygningens form og boligernes moduler er opstået i bearbejdningen af den eksisterende bygnings struktur og konstruktion.

Den ydre facade er beklædt med gul skærmtegl, som tilpasning til de omkringliggende bygninger. I bebyggelsens 2 gårdrum, er bygningens facader beklædt med hvide facadeplader, og værn ved altangange udført med strækmetal.

Skiftet i materialevalget understreger afgrænsningen mellem det offentlige og det private, og der opnås en lys og let atmosfære som rammen om det daglige ophold i disse rum.