UPCYCLING ORANGERI – RIISHØJVEJ

Projekt: Upcycling Orangeri

Adresse: Riishøjvej, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2022-2023

Bygherre: Plusbolig

Bruttoareal: Ca. 50 m²

Anlægssum:

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Arkitektrådgiver og Udvikler | Skitsering, modellering, projekteringsledelse, myndighedsdialog.

Én af de store udfordringer de kommende år, bliver at øge genbrug og genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse, for at minimere brugen af nye materialer og derved sænke bygningers CO2 forbrug.

Orangeriet er opført af genbrugsmaterialer fra nærområdet, med store CO2 besparelser som resultat. Byggeriet skal danne rammen for sociale fællesskaber, centralt i afdelingens grønne område og samtidig vil byggeriet været et synligt eksempel på grønne og klimabevidste valg.

Det er bygget på en sokkel af gamle svalegangselementer, der er anvendt genbrugte termoruder, trækonstruktionen er fra 1949 og de murede gavle er udført i genbrugte mursten. Alle materialer er naturligvis screenet for miljøskadelige stoffer. Blot ruderne i taget anvender nyt glas, produceret som tagglas og har dermed den rette bæreevne.

Målet er yderligere, at erfaringerne fra Upcycling Orangeri kan overføres til fremtidige projekter.

Dette er det andet af to Upcycling Orangerier. Det andet er opført i Frederikshavn for Vesterport Boligforening.

Projektet er udviklet i Partnerskabet Upcycling Orangeri, der består af Arkitektfirmaet Nord, Titan Nedbrydning og Frandsen & Søndergaard.

Se mere her: Helt nyt koncept for orangeri på vej: Og så har det en fordel | Nordjyske.dk