UPCYKLING ORANGERI

Projekt: Udviklingsprojekt - Cirkulær økonomi

Adresse: Provst Dreslers Vej, Frederikshavn

Ydelsesperiode: 2020 - 2021

Bygherre: Vesterport

Bruttoareal: 49 m²

Anlægssum: -

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning og udvikling

UPCYCLING ORANGERI er et tilpasnings-dygtigt byggekoncept, hvor byggematerialer fra nedrivninger genbruges til opbygning af nye orangerier. Byggematerialer fra forskellige nedrivninger varierer ift. materialetype, form og størrelse, og byggekonceptet kan derfor i en vis udstrækning tilpasses vha. en parametrisk digital konfiguration. Det sikrer, at forhånden værende materialer fra nedrivning oftest vil kunne indgå i bygning af det ønskede orangeri der, hvor boligrenoveringen finder sted; og materialesporbarheden vil blive en del af boligområdets fortælling om bæredygtig byggeri.

Målet med UPCYCLING ORANGERI er at skabe et koncept, som kan anvendes bredt. Af hensyn til bygningsmæssige krav har partnerskabet valgt at fokusere på sekundære bygninger, der ikke har de samme lovmæssige krav til eksempelvis materialer, opvarmning mm.

Konceptet for orangeriet skal være skalerbart, så det kan anvendes i forskellige skala. Og samtidig er det et ønske at orangeriet kan demonteres og flyttes til andre lokationer, der gør det mere fleksibelt for bygherrer og eksempelvis boligorganisationer at tilbyde et bæredygtig grønt fællesrum i form af et orangeri.

Det første orangeri opstilles i Vesterports afdeling på Provst Dreslers Vej i Frederikshavn og kan ibrugtages fra august 2021.

Læs artikel her