VEJLEVEJ DOMECIL – FREDERICIA

Projekt: Erhvervsbygning og parkeringskælder nær Fredericia banegård

Adresse: Vejlevej 6, 7000 Fredericia

Ydelsesperiode: 2013 - Under udarbejdelse

Bygherre: TLC Ejendomme Aps

Bruttoareal: Ca. 13000 m² erhverv | 2900 m² P-kælder

Anlægssum: Ikke kendt

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Totalrådgivning, arkitektrådgivning (dispositionsforslag, planarbejde)

NORD har i samarbejde med TLC Ejendomme udarbejdet skitser for disponeringen af ca. 13000 m² Erhverv og P-kælder på ca. 2900 m².

Grunden ligger centralt i Fredericia – nær ved banegården og MadsByParken. Intentionen har været at skabe de bedste udsigtsmuligheder på alle etager.

Bygningen tegner sig som en sluttet karréstruktur med et åbent gårdrum/atrium og tagflader, der danner bygningens facader, og som forholder sig til den omkringliggende by.

Mod øst rejser bygningen sig i 8 etager og giver udsigt mod Fredericia midtby og voldanlægget. Tagryggen danner en øst/vest-akse og bygningens hjørner defineres på baggrund af bygningens orientering.

En centralt placeret lysgård åbner for lys og luft. Ligeledes åbnes bygningen i de nederste etager mod P-arealet, så der skabes gode adgangsforhold.