VESTERKÆRET SKOLE – NYT LÆRINGSMILJØ

Projekt: Renovering og ombygning af læringsmiljø

Adresse: Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 2014 - 15

Bygherre: Aalborg Kommune

Bruttoareal: 3.041m²

Anlægssum: 25,5 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programmering, dispositionsforslag, rådgiverudbud.

Vesterkærets Skole har 10 klassetrin, er tosporet og rummer i alt ca. 380 elever. Skolen er opført i 1953 som to sammenhængende fløje i hhv. 3 og 4 etager samt kælder. Der er foretaget delvis renovering af klassefløj.

Renoveringen tager udgangspunkt i et ønske om at skolen skal udstråle læring og trivsel. Hensigten er at give undervisningsområderne et løft og tilpasse rammerne så arkitekturen i langt højere grad understøtter skolereformens læringsperspektiv. Man ønsker et fleksibelt læringsmiljø, hvor undervisningen kan foregå i både store og mindre grupper.

Desuden har det været et krav, at fremtidssikre skolens lokaler så indeklima og lokaler understøtter et fleksibelt læringsmiljø.

Aktive gange og fleksible læringsmiljøer:

De 3 meter brede gange ligger i dag som ’passive’ arealer da de skal friholdes fra møblering af hensyn til flugtveje. Der er i forbindelse med renoveringen lavet en aftale med myndighederne, der tillader at 1,5 meter af gangarealet kan møbleres.

De brede gange gøres aktive ved at lave åbninger ind til klasselokalerne, og kan dermed anvendes i sammenhæng med de øvrige undervisningsområder. Sammen med foldevægge mellem klasselokalerne giver det mulighed for at anvende hele afsnit for et klassetrin (gangområde og tre lokaler) i sammenhæng. Dermed opnås der stor fleksibilitet for undervisningen. Samtidig gennemføres en generel opdatering af lokaler med nyt el, ventilation og nye overflader.