VIVABOLIG AFD. 10 – TIDLIGERE SYMFONIEN

Projekt: Nybygning på tidligere Symfonigrund: 105 ungdomsboliger og 1000 m² kontor.

Adresse: Kjellerupsgade 12-14, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 01.10.2012 - 02.01.2017

Bygherre: Vivabolig

Bruttoareal: 5.000 m² bolig | 1.000 m² erhverv | 1.200 m² p-kælder

Anlægssum: 144 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Hovedentreprise. Delt rådgivning. Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, projektering, fagtilsyn

Bebyggelsen er placeret nær havn og midtby, velforsynet med transportmuligheder, kulturelle og rekreative tilbud. Med ’Symfonien’ og nabobebyggelsen 3F, vil der blive etableret et stærkt studiemiljø, der omfatter studieboliger i alle prislag og en lang række fælles faciliteter og aktivitetsmuligheder; vaskeri, festlokale, café, studieceller, boldbane, gårdhave, tagterrasser mv.

Udgangspunktet har været at skabe en varieret bebyggelse, som volumenmæssigt opdeles i mindre enheder, og skaber en sammenhæng på hjørnet. Med inspiration fra kvarterets byhuse – hvor opdelingen og forskelligheden tilfører gadebilledet variation – er husets form opdelt i 5 zoner, der – med hver deres fremtræden og materialeholdning – nuancerer projektets op til 7 etager.

Den traditionelle opdeling i byhuse med hver deres karakter, er her omsat til en idé om at forskelligheden opstår ved at bevæge sig rundt om og ind i huset. Tydeligst vil det være i valget af facadematerialer og i de indre gangforløbs farvesætning og forskellighed.

Projekt er opført i samarbejde med Frandsen & Søndergaard, rådgivende ingeniører K/S og Rosseel’s Tegnestue.