VIVABOLIG AFD. 2 – ODINSGADE, HAVREVANGEN OG BYGHOLMEN

Projekt: Helhedsplanlægning, projektering og udførelse for renovering af 214 boliger

Adresse: Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Ydelsesperiode: 15. marts 2007 - 16. september 2014

Bygherre: Vivabolig afd. 2

Bruttoareal: 14.939 m²

Anlægssum: 174 mio.

Enterpriseform:

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver | arkitektrådgivning, procesrådgivning, helhedsplanlægning, projektering, fagtilsyn, byggeledelse.

Afdelingen er opført i 1960 og består af en blanding af fritliggende blokke og karrébebyggelser i 3 etager. Størstedelen af boligerne var
1-, 2- og 3-rumsboliger uden elevatorer.

Boligerne var ikke ændret siden opførelsen, og fremstod med trange rumforløb, små badeværelser og nedslidte installationer.
Der var konstateret begyndende skimmelsvamp som følge af kuldebroer og manglende isolering.

Gennem en omfattende brugerinddragelse er der udarbejdet en helhedsplan, hvor afdelingens rolle blev defineret som det sted, hvor man vil tilbyde moderne boliger til børnefamilier og seniorer.

Alle 1-rums boliger er nedlagt og lagt sammen med tilstødende boliger. Det betyder, at de oprindelige 214 boliger efter renovering og sammenlægning er blevet til 189 boliger.

En trediedel af boligerne er gjort tilgængelige med elevatorer, niveaufri adgang og omdisponering af boligindretningen.
Enkelte steder etableres 5-rums boliger til børnefamilier.

Installationer er fornyet, der er indrettet nye bad/toiletter og der er foretaget delvise facaderenoveringer. Udearealer er opdateret med nye altaner, belægninger og beplantning samt faciliteter til aktivitet, leg og fælles ophold.