HELHEDSPLAN – RUGHAVEN OG HØRHAVEN

Projekt: Beboerinddragelse, helhedsplanlægning for renovering af 377 boliger som efter renovering og sammenlægning er blevet til 318 Familie og tilgængelige boliger.

Adresse: Hørhaven, Rughaven, Hvedevænget og Enghavevej, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 30.11.2006 - 31.10.2018

Bygherre: Vivabolig

Bruttoareal: 29.148 m²

Anlægssum: 291,8 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgiver, arkitektrådgivning, procesrådgivning, helhedsplanlægning, projektering, fagtilsyn, byggeledelse.

Afdelingerne består af fritliggende blokke og karrébebyggelser i 3-5 etager, samt rækkehusbebyggelser.

Størstedelen af boligerne var 2-og 3-rums boliger uden elevatorer og der var forholdsvis mange 1-rums boliger i afdelingerne. Generelt havde boligerne små tætte rumforløb, små badeværelser og nedslidte installationer, der skulle nytænkes i den fremtidige disponering.

Afdelingen ser det som sin rolle at tilbyde moderne lejligheder til et bredt spektrum af beboere, herunder børnefamilier og seniorer. Alle 1-rums boliger er derfor nedlagt og lagt sammen med tilstødende boliger.

Ca. 1/3 af boligerne er gjort fuldt tilgængelige med elevatorer og niveaufri adgang. Enkelte steder etableres store 5-rums boliger til børnefamilier.

Installationer er fornyet og der er foretaget delvis facaderenoveringer. Udearealer er opdateret med nye belægninger og beplantning samt faciliteter til aktivitet, leg og fælles ophold er indtænkt i projektet.

Arkitektfirmaet NORD har været med fra helhedplanlægning til totalrådgivning og udførelsen, hvor NORD har udført byggeledelse og fagtilsyn.

Projektet har modtaget støtte fra Landsbyggefonden.

Læs Byggeskadefondels opslag her