VIVABOLIG – NYHAVNSGADE 4 – TAGUDSKIFTNING

Projekt: Tagudskiftning og efterisolering

Adresse: Nyhavnsgade 4A-D, 9000 Aalborg

Ydelsesperiode: 01.04.2019 - 16.12.2019

Bygherre: Vivabolig afd. 10

Bruttoareal: 592 m²

Anlægssum: 2.1 mio.

Enterpriseform: Hovedentreprise

Rolle og ydelser: Bygherrerådgivning | Arkitektrådgivning, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

Hovedbygningen er beliggende direkte ud til Slotstorvet/Nyhavnsgade, visuelt og fysisk tæt på bevaringsværdig og betydningsfulde byggerier så som Aalborghus Slot, Utzon Centeret og med kig til Limfjorden. Bygningerne er opført i 1889, ombygget i 1994 / 1997 og har en bevaringsværdi 5.

Bebyggelsen er i 3 etager indeholdende almennyttige boliger af varierende størrelse i forhold til de muligheder, der har været i de eksisterende bygninger. Der er ved tidligere ombygning ikke ændret på de ydre rammer, bortset fra etablering af kviste. Eksisterende tagkonstruktion blev ved bagbygning i 1994 suppleret med nye gitterspær, og tagbeklædning udskiftet bortset fra en bred taskekvist på gårdside på hovedbygningen.

Eternitbølgepladetaget er udskiftet til nyt zinktag på bræddeunderlag incl. efterisolering, nye ovenlys, zinktagrender og -nedløb. Ny Zinkbeklædning på alle kvistflunke – og fronter.