ZLEEP HOTEL, SKEJBY / DGNB GULD

Projekt: Nybyggeri - Hotel med 100 værelser

Adresse: Tueager, Skejby

Ydelsesperiode: 2017 - 2018

Bygherre: NCC

Bruttoareal: 3.100 m²

Anlægssum: -

Enterpriseform: -

Rolle og ydelser: Arkitektrådgivning, projektering, DGNB.

Projektet Zleep Hotel i Skejby nord, går ud på at disponere et Zleep Jotel med 100 værelser. I skitseringsforløbet har der været fokus på at optimere fælles opholdsarealer, med øje for fleksibilitet og en optimering af personalets arbejdsgange. Spiseområdet er indrettet således det kan lukkes af hvis nødvendigt.

Hotellet placeres i tæt forbindelse til det nye Skejby supersygehus, med god adgang til letbanen. Lokalplanen fastlægger en grøn kile og sø nord for grunden, som skal indeholde et rekreativt område. Hotellet er vinklet efter denne sø, for at skabe bedst mulig oplevelse af området, med udsigt til søen og den grønne kile.

I Skitseringsprocessen har der været stor fokus på at skabe et facadeudtryk hvorpå det taktfaste vinduesrytme af værelser er forstærket af en række tilbagetrukne murfelter, som giver bygningens facade et homogent og sammenhængende udtryk.

I stueetagen er der omkring fællesopholdsarealer forsøgt at skabe en transparens på tværs af bygningen, således gæsterne fra deres ankomst kan syne søen og den grønne kile nord for bygningen. Der etableres udearealer i direkte forbindelse med fællesopholdsarealerne.

Murværket er tiltænkt en brunlige nuance, som skaber en samhørighed med kontekstens resterende byggerier, som også er bygget i teglsten af brun nuance.

Hotellet er ibrugtaget juni 2019 og DGNB GULD certificeret.