Øje for helheden

Hos Arkitektfirmaet Nord råder du over en stærk kombination af kompetencer inden for analyse, planlægning, projektering og processtyring. Vores rådgiverteam dækker alle arkitektfaglige områder, og vi kan stille med specialiserede projektgrupper, der dækker alle planlægnings- og byggeprocesfaser. Det sker altid ud fra et realistisk og helhedsorienteret perspektiv. God og værdiskabende arkitektur er for os gennemtænkt arkitektur.

 

Det begynder med et grundigt analysearbejde af det enkelte projekt, som klarlægger forudsætningerne, og vi vurderer løbende alle projektets faktorer, så der er overblik og klarhed over alle processer fra start til slut. 

Dialog med alle samarbejdspartnere er et lige så afgørende element. Det inkluderer også brugerne, som altid er en fundamental inspirationskilde i vores designproces. Det tætte samarbejde gør, at målsætninger, ambitionsniveau og succeskriterier for byggeriet altid er afdækket og afstemt.

 

Tilsammen tillader vores helhedsorienterede tilgang og løbende dialog at finde ikke bare de mest optimale løsninger inden for de aftalte rammer, men også at sikre de høje arkitektoniske og byggetekniske kvaliteter, som altid har været vores varemærke.