Kvalitet til tiden

På lige fod med den arkitektoniske kvalitet lægger vi hos Arkitektfirmaet Nord vægt på et godt projektforløb, der holder byggeprocessen på sporet. Vi har mange års erfaring med tilsyn og byggeledelse. Gennem systematisk styring af tid, økonomi, kvalitet, samarbejde og beslutningsgange reducerer vi risici og usikkerheder for bygherrer.

 

Et løsningsorienteret samarbejdsklima er for os nøglen til den optimale byggeproces. Vi skaber klare retningslinjer og sørger for, at der er maksimalt ejerskab for projektet hos de forskellige interessenter.

Til det hører, der også en klar ansvarsfordeling. I praksis betyder det, at vi tidligt i forløbet afstemmer forventningerne til samarbejdet og de ydelser, vi skal levere med bygherren og andre samarbejdspartnere. Alt bliver fastlagt i en tids- og procesplan sammen med de økonomiske og kvalitetsmæssige rammer.

 

Vi favner alle faser og aspekter og sikrer, at projektet trygt lander det forventede sted – både i forhold til kvalitet, miljø og arkitektonisk værdi.